Tuimang Online 24hrs 7daysPhotobucket

December 2009 Blog Posts (1)

U S A

TO PA THU PHATawh MaLay pan 7.12.2009 ni USA la leng khia in ka sang gam pa leh ka zi tawh ka va pai na uh ah pa sian in thu pha hong pia in lam kal ah buai na om lo a hih man in nak pi in ih biak pasian tung lung dam thu ka ko hi. Mai lam kal suan zia ding zong bang mah neih leh lam pil na siam na ka neih loh hang in ka pa ih pa huah na leh pil na tha la in ma a pang toto TUAN ka hi hi . Ka gen nop na ah Pa sian thu pha hang in nap pi in thu pha ngah ki sa ka hih man hi ka ki pha… Continue

Added by Tuimang Vangkhua on December 29, 2009 at 10:30am — 1 Comment

© 2022   Created by Tuimang Vangkhua.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service